Транспортьори и консумативи за тях

ГТЛ модел TTL

Тези транспортьори се използват при стационарни или мобилни инсталации, оборудван с носещо устройство на колела. Рамата е изработена от четири правоъгълни структурни тръби, захванати диагонално със скоби и напречно заварени по дължина, формиращи рамата и решетките. Ролковите системи са поставени на рамата във  “V” форма, което позволява лесно да се извършва правилно центриране и нивелиране на лентата. Стандартни ширини на лентата: 400, 500, 600 и 800 mm. Оборудвани са с гладки или оребрени ленти в зависимост от нуждите. Максимален транспортен капацитет: около 100T/h, в зависимост от плътността на материала.

Сектор на приложение:
Селско стопанство; Кариери; Рудодобив, минно дело; Бетон и мазилки, сухи смеси; Хранително-вкусова индустрия; Дървопреработвателна индустрия; Производство на хартия; Производство на продукти от корк и пластмаси; Основни производствени сектори
Каталог Транспортьори модел ТТЛ


Гумено транспортни ленти - Модел TTR

Модел TTR - рамата е изработена от четири тръби разположени квадратно  и захванати диагонално със скоби, а напречно заварени по дължина. Междинните рами са конструирани на модули с цел по-лесен транспорт и монтаж.  Носещите ролки са поставени над рамата, което позволява лесно да се изменя тяхното направление и позиция, за правилно центриране и нивелиране на лентата. Стандартни ширини на лентите са 500, 650 и 800. За индивидуални проекти се разработват и за 1000 mm ширина на лентата.


Приложение:
Селско стопанство
Кариери
Бетон и мазилки, сухи смеси
Производство на хартия
Химическа индустрия
Производство на продукти от корк и пластмаси
Производство на минерални продукти
Металургия
Рециклиране

Брошура Транспортьори Модел TTR


Гумено Транспортна Лента - Модел TCL

Модел TCL - този модел транспортьори са с максимална здравина и устойчивост на конструкцията, те са проектирани за транспорт на големи товари и позволяват значително разстояние в отворите между подпорите. Рамата е изработена от UPN ламелни профили и ъгли, диагонално захванати със скоби и заварени напречно. Рамите са конструирани на модули с намерението за транспортиране и монтаж на място при клиента, възможно най-лесно, както и възможността за лесно адаптиране към различни дължини и височини на изискваните транспортьори.
Носещите ролки са поставени над рамата , което позволява лесно да се изменя тяхното направление и позиция, за оптимално хващане на товара и за правилно центриране и нивелиране на лентата.

Приложение:
Кариери; Рудодобив; Минно дело;Бетон и мазилки, сухи смеси; Производство на хартия; Химическа индустрия; Металургия; Производство на продукти от метал, без машини и оборудване; Строителство

Брошура Транспортьори Модел TCL


Криволинейни транспортьори

Криволинейни транспортьори - могат да се използват във всеки тип инсталации, тъй като както показва и името им те функционират там където се налага придвижването на продукта на определен ъгъл. Следователно те се допълнително съоръжение към транспортната лента придаващ определен ъгъл на лентата. Вида на криволинейния транспортьор зависи от вида на конвейера към който са свързани (размери, тип носител и т.н.)

Приложение:
- хранително-вкусова промишленост
- заводи за производство на автомобили
- във всички индустрии
- фирми занимаващи се с логистика и транспорт

Брошура Криволинейни Транспортьори
 


Верижни Транспортьори

Верижни конвейери - характеризират се с лесната си адаптация към многобройни и разнообразни приложения.
  Основните им предимства са големия капацитет на транспортирания материал и възможността за монтаж в малки пространства. Верижните транспортьори позволяват транспортиране на широка гама материали от материали в насипно състояние до всякакви видове пясък силикати и т.н. като размера на зърната не са от определящо значение.
Височината и теглото, скоростта и капацитета на транспортьора зависят както от продукта така и от специфичните нужди на всяка инсталация.
Максималния транспортиран капацитет е от около 1000-1200 тона/час, в зависимост от плътността на материала.
 


Ролкови пътечки - на гравитачен принцип и с електрозахранване.

Използването на този вид транспортьори е подходящо за всеки тип производство. Те намират широко приложение при транспорт на потребителски стоки, готова продукция, опаковка и логистика и по специално за транспортиране на материали в затворени помещения.
Могат да бъдат захранени с електричество или да работят на гравитачен принцип.

Брошура ролкови пътечки


Силози, бункери, конструкции

Силози и бункери, които могат да се адаптират към потребностите на всеки клиент. Изградени са от листове въглеводородна стомана с подходяща дебелина оразмерена според нуждите на всеки проект. Производството им се извършва на модули с цел по-лесен транспорт и монтаж.
Носещите основи и носещите кули на по-големите инсталации са изработени така че да са лестни за поддръжка и за наблюдение на правилното функциониране на различните транспортни материали.

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (Cintasa's Introduction 2010 BG.pdf)Общ КаталогБГ659 kB