Автоматични гресьорки

Автоматични системи за смазване /гресьорки/

Автоматичните гресьорки представени от ОМИМ са производство на фирма ATS Electrolube Canada. Автоматичните гресьорките осигуряват точно и контролирано мазане на лагери, като по този начин удължават експлоатационният им живот, минимизират времето за поддръжка и намаляват грешките от субективният фактор. В зависимост от принципа на работа автоматичните гресьорки са два вида: за еднократна и за многократна употреба.

 еднократна употреба

ELECTRO-LUBER TM
МИНИ, БЪДЖЕТ И ДЖЪМБО

Когато един или комбинация от избрани ключове са
включени, се активира електрохимическа реакторна клетка. Това предизвиква електрохимична реакция, при която електрическата енергия се преобразува в азотен газ. Газът е затворен в херметически изолирана мехообразен тип газов резервоар. При получаване на газът, вътрешното налягане се повишава и въздейства върху  бутало. Тогава буталото избутва греста извън цилиндъра  в точката на смазване. Силата на електрическия ток, определя количеството произведен газ, който в замяна контролира нивото на потока грес и периода от време, през който ще работи гресьорката.

Монтирайте ако е възможно гресьорката директно на лагера. Гресьорката тип “Мини”  имат ¼ “ NPT резби, “Бъджет”  и “Джъмбо” имат ½” NPT . За да монтирате гресьорки с различни размери резба върху лагерите, използвайте стандартни  водопроводни адаптери.

Всяка гресьорка ELECTRO-LUBER TM   е снабдена с устойчива на атмосферните влияния винтова капачка с О-пръстен, който трябва да се монтира и затегне при всички случаи като защита от атмосферни влияния и влага.
За да сте сигурни в успеха на монтажа на Вашата гресьорка ELECTRO-LUBER TM, не използвайте при температури над 130 F (54° С),  или при приложения изискващи повече от 50 psi (3,5 атм.).

Мини гресьорка – вместимост 125 см3 грес, размери – височина – 11,5 см., диаметър - Ø 8 см.
Бъджет гресьорка – вместимост 250 см3 грес, размери – височина – 16 см., диаметър - Ø 11 см.
Джъмбо гресьорка – вместимост 475 см3 грес, размери – височина – 17 см., диаметър - Ø 13 см.


ELECTRO-LUBER TM MD 2000

ПРИНЦИП НА РАБОТА

 ELECTRO-LUBER MD TM 2000 Е SELF-CONTAINED, контролирана  с
микропроцесор, задвижвана с двигател автоматична гресьорка. MD 2000 единицата не е съд под налягане. MD 2000 не работи чрез произвеждане на газ, а вместо това работата на гресьорката зависи от използването на минимално вътрешно налягане, което форсира смазващото вещество в резбата на уникална въртяща се сондажна помпа. Това смесва и разпределя смазващото вещество при налягане до 200psi (14 атм.).  Това налягане ще позволи MD 2000  да се използва с дълъг захранващ тръбопровод и дори може да движи постепенно разпределители, което позволява на една MD 2000 да захрани няколко лагера. Когато един или комбинация от избирателни бутони са включени, единицата ще се активира през избраните интервали. На всеки интервал, към лагерите се доставя приблизително 1,25см3 грес. Производителността на гресьорката не се влияе от температурата или от надморската височина. Когато единицата е празна, пълненето се осъществява като се използва стандартен пистолет за грес.

Обща информация
При първоначален монтаж, като използвате ръчен пистолет  и същия тип грес, впръснете малко грес в лагерите. Ако се използват фитинги или гресиращи линии, те също трябва да се напълнят със същия тип грес.

Монтирайте ако е възможно гресьорката ELECTRO-LUBER MD TM директно на лагера. Всички ELECTRO-LUBER MD TM  единици имат ½  “ NPTрезби.
За оптимална работа, MD единиците работят най-добре с  multi-grade смазващи вещества.
ELECTRO-LUBER MD TM е напълно водоустойчива при правилно монтирана кутия. Може да се използва под вода на дълбочини до 60 фута (20 метра).


MD Model 125 – вместимост 125 см3 грес, размери – височина – 22 см., диаметър – Ø 8,50 см.
MD Model 250 – вместимост 250 см3 грес, размери – височина – 22 см., диаметър – Ø 11см
MD Model 500 – вместимост 500 см3 грес, размери – височина – 25 см., диаметър – Ø 13 см


ELECTRO-LUBER TM MD 2000 UTIMATE

Принцип на работа

Electro-Luber MD TM 2000 Ultimate е състояща се  контролирана с микропроцесор, задвижвана с двигател автоматична гресьорка. MD Ultimate единицата не е съд под налягане. Работата на MD Ultimate зависи от минималното вътрешно
налягане, което оказва греста върху температурно компенсираната, фиксираща разпределителна помпа. Това смесва и разпределя смазващото вещество при налягане до 800psi (55 атм.). Това налягане ще позволи MD Ultimate да се използва с дълъг захранващ тръбопровод и дори може да
движи постепенно разпределители, което позволява на една MD Ultimate да захрани няколко лагера. Когато един или комбинация от избирателни бутони са включени, единицата ще
се активира през избраните интервали. На всеки интервал, към лагерите се доставя приблизително 1.25см3 грес. Производителността на гресьорката не се влияе от температурата или от надморската височина. Когато гресьорката е празна, пълненето се осъществява като се използва стандартен пистолет за грес.

MD Model 125 – вместимост 125 см3 грес, размери – височина – 22 см., диаметър – Ø 8,50 см.
MD Model 250 – вместимост 250 см3 грес, размери – височина – 22 см., диаметър – Ø 11см
MD Model 500 – вместимост 500 см3 грес, размери – височина – 25 см., диаметър – Ø 13 см


ATS Разпределителен Блок

Разпределителният блок на ATS е едно-линеен грес разпределител, който разпределя грес от автоматична гресьорка модел MD 2000 до 4, 6 или 8 отделни точки за смазване. Когато блока завърши 1 цикъл (независимо дали 4, 6 или 8 портов), индикаторният щифт ще се премести обратно и ще покаже, че цикъла е завършен. Ако някоя от точките за гресиране е запушена, щифта няма да завърши цикъла и блока спира да работи. Поради тази причина никоя от изходящите точки не може да бъде блокирана или разпределителният блок ще спре да функционира. Ако Ви е необходимо да бъдат гресирани по-малък брой точки, то трябва да комбинирате две изходящи точки да бъдат комбинирани в една точка за гресиране. При тези обстоятелства, когато две изходни точки се съединяват в една точка за гресиране, то в тази точка за гресиране се доставя два пъти повече грес от останалите точки. За да съедините две изходящи точки в една гресираща, можете да използвате стандартни “Т” образни фитинги или да поръчате порт фитинги от ATS ELECTRO-LUBE. ATS ELECTRO-LUBE предлага също така разпределителни блокове за 2, 3, 4, 6 или 8 точки. Използвайки разпределителния блок в комбинация с автоматична гресьорка MD 2000 си осигурявате една завършена система за многоточково гресиране.
Спецификация: 0,3 см3 от един порт
Вход: 1/4” женски
Изход: 1/8” женски
Тегло: 0,6 кг.

 
Инсталиране: Вход: ATS препоръчва MD™ 2000 гресьорката да се инсталира колкото е възможно по-близко до блока. Най-добре е да се инсталира директно към блока. Изход: ATS препоръчва максималното разстояние от блока до гресиращата точка да бъде не повече от 3 метра с диаметър ¼”.
Забележка: След инсталирането е необходимо всички линии да бъдат запълнени с помощта на такламит преди да се монтира автоматичната гресьорка.


ELECTRO-LUBER TITAN CL