Контакти

гр. София 1404
Манастирски ливади - Изток
блок 89, вх А, ет.6, ап. 33

тел.:  02 967 0206
факс:02 967 0209

email:   office@omim-bg.com


Вижте ОМИМ - офис за минна индустрия и металургия на по-голяма карта

Eкип3>

инж. Аргир Вакъвлиев
Управител

arguir@omim-bg.com
+359 / 2 / 967 0206


Ивайло Вакъвлиев
Управител

ivo@omim-bg.com
+359 / 2 / 967 0206 


инж. Гаврил Петришки
Инженер хидравлични и пневматични машини

gavril@omim-bg.com

tel. +359 2 9670206;
mob. +359 889713212


Радиана Миленкова
Технически секретар

office@omim-bg.com
+359 / 2 / 967 0206
моб.+359 882906949


Марио Иванов
Търговски представител

mario@omim-bg.com
+359 / 2 / 967 0206
моб. +359 885000548


инж. Иво Методиев
Ръководител проекти

i.metodiev@omim-bg.com
+359 / 2 / 967 0206
моб.+359 886 300 728