Компенсатори - гумени, текстилни и противопожарни

Ditec LOGOwhiteПредлаганите от нас гумени изделия са произведени от Германската фирма Ditec. Нашата цел е да представим на клиентите си възможно най-качествените продукти и за това се фокусираме на качеството "Made in Germany" на продуктите на Ditec, които са TUV сертифицирани.

В зависимост от приложението и желаното от Вас оборудване предлагаме следните изделя. 


Компенсатори  - гумени, текстилни и противопожарни

Кditec obj u120xомпенсаторите са производство на немската фирма Ditec-kt. Нашите партньори от Ditec притежават над 40 годишен опит в производството на компенсатори, Ditec залага на отличното немско качество и професионализъм. Производственият процес на Ditec позволява производството на компенсатори с диаметър над 5м.  
Движенията в тръбопровода пораждат сили, които нарастват при по-голямото налягане и трябва да бъдат взети предвид при оразмеряване на тъбопровода. Гумените компенсатори се монтират за поемане на аксиални, напречни и ъглови премествания в резултат на термични промени в тръбопровода. Също предотвратяват предаване на механични вибрации от машини, апарати и помпи към тръбопровода и компенсират напрежения или монтажни неточности.

 Предлагаме три основни вида компенсатори:

1. Гумени Компенсатори:

Универсални компенсатори

- изградени са от една или повече дъги;
- нямат опори/носещи шпилки


 

 Universal expansion joints

Странични компенсатори

- гумена конструкция от една или повече модулни дъги
- няколко носещи шпилки - за обиране на напречните сили действащи върху компенсатора

 LATERAL Compensators EN

Ъглови компенсатори

- гумена конструкция от една дъга
- ъгловите компенсатори обират силите от напречните сили върху гумената част. Ъглови връзки за движенията в една равнина. Шарнирни връзки за движенията в две равнини. 

 Angular compensators EN

Стенни компенсатори - намират приложение в електроцентрали, турбинни цехове, за предпазване от проникване на газ и течност в помещения или съдове. 

 Wall seals
Компенсатори за специално прилижение - използва се за уплътнение на шарнирно съединение между турбинна шийка и кондензатора в електроцентралите,   защитни покрития за хидравлични и пневматични валове, шпилки и процесни машини.
 Special compensators

 


 

2. Текстилни Компенсатори:

Fabric expansion jointТекстилните компенсаторите са специално проектирани и оразмерени почти за всякакъв тип приложение. За да определим точно какъв модел компенсатор Ви е необходим ще са ни нужни размерите на компенсатора, работния материал, температурата му, работното налягане и допустими движения на компенсатора. Тръбопровода се разширява при работна температура и в зависимост от конфигурацията на фиксираните и плъзгащите точки в компенсатора възникват  аксиални, радиални или ъглови сили. Тези сили трябва да се вземат предвид при проектирането на тръбопровода.

Текстилните компенсатори се нуждаят от сравнително малко пространство за монтаж, дори и при по-големи движения. Всеки текстилен компенсатор е индивидуално приспособени към условията на Вашето приложение и нашите инженери решават дали да използва еластомерни или многослойни компенсатори при подготовката на оферта към Вас.

Текстилните компенсатори намират приложение в  фармацевтичната индустрия, хранителновкусовата промишленост, климатични и вентилационни инсталации, електро централи, взривоопасни зони  и др. 


 3. Противопожарни стенни изолации

ditec obj Brandabschottungen

 

 

 

 

 За повече информация натиснете ТУК.