Индустрии

ОМИМ доставя машини, оборудване, консумативи и резервни части за Минната индустрия, Енергетиката, Добива на инертни материали и Химическата промишленост. Моля изберете някой от разделите, за да научите повече.

Машини за Енергетиката
Машини за Добив на инертни материали Машини за химическата промишленост