За нас

Офис за Минна Индустрия и Металургия ЕООД е 100% частна фирма, тясно профилирана в представителство на  водещи фирми от САЩ и Европа, специализирани в производството на редица машини, съоръжения и материали с широко приложение в Минната и Химическа Индустрии, Металургията и добива на инертни материали.

Нашите чуждестранни Партньори са подбрани така, че да сме в състояние да отговорим на всички нужди на българските Партньори в транспорта, контрола и обработката на шламове, класиране и разделяне на твърда от течна фази, разделяне и класиране на различни фракции по признаци 'зърнометрия' и 'специфично тегло', облицоване на топкови, прътови и автогенни мелници със съвременни еластомери, както и системи за експресно свързване на гумено-транспортни ленти.

Ние познаваме в детайли областите на приложение и техническите характеристики на всички предлагани от нас продукти. След обстойно запознаване с технологичния процес и съществуващите проблеми, помагаме на нашите български Партньори да изберат точният вид и размер на продукта, съоръжението или машината от която се нуждаят.

Ние обучаваме персонала на нашите български Партньори за експлоатация и поддръжка на доставените от нас продукти, с гарантирано доставяне на оригинални  резервни части за целият период на експлоатация на съоръжението.

При необходимост, нашите чуждестранни Партньори оказват непосредствена помощ при избора или експлоатацията на съоръженията.

Допълнителна част от нашата дейност е:

  • Професионални правни съвети свързани с дейността на чужди компании в България;
  • Професионален превод и легализация на техническа и друга литература и материали;
  • Митническо освобождаване;
  • Организиране на експедиции /международни и вътрешни/ и транспорт;
  • Посещение на място /сами/ и придружаване на чуждите специалисти, заедно с преводачи, когато посещават български обекти;
  • Осигуряване на работно място, мобилен телефон за най-малко един чужд специалист за престоят му в България;
  • Управление на вече доставено оборудване включващо резервни  части, работни условия, гаранции и др;
  • Контрол на спазването на плащанията;
  • Изготвяне на ефективна стратегия в страната, базирана на спецификата на Българския пазар.

Вече над 18 години ние сме в помощ на нашите български и чуждестранни Партньори.

За нас  'Партньор' се пише винаги с главна буква и нашият девиз е 'Ние сме винаги с Вас'

 

С уважение:

инж. Аргир Вакъвлиев – Управител